Beste vrienden, familie, donateurs, geïnteresseerden en sponsoren van Stichting Boerderij van Nambikay.

In 2022 is Sri Lanka in een grote economische crisis beland. Corona bleek uiteindelijk een enorme recessie te veroorzaken met inflatiepercentages van meer dan 50%. De bevolking kreeg en heeft het nog steeds enorm zwaar.
Een lichtpuntje is dat het IMF met de uitbetaling van een lening aan Sri Lanka is begonnen. Hiermee probeert men de economie te stabiliseren en de prijzen van eerste levensbehoeften te laten dalen. Wel staan hier forse eisen tegenover: hervorming van het belastingsysteem; effectiever overheidsapparaat; anti-corruptie maatregelen; privatisering van een aantal verlieslijdende overheidsbedrijven (elektriciteit, brandstof). Dit geeft in een deel van de samenleving veel onrust, omdat het leidt tot inkomensverlies, ook bij mensen die voor de overheid werken.

Momenteel zijn er in het land veel tekorten en is de overheid begonnen met het importeren van de eerste levensbehoeften zoals voedsel en brandstof. Boerderij van Nambikay wordt uiteraard ook geraakt door de economische crisis. De bevolking heeft weinig geld om producten van de boerderij te kopen. Gelukkig kan Boerderij van Nambikay wel de biologische landbouw blijven promoten voor eigen kleinschalig gebruik.

Iets over de boerderij
In 2022 hebben we als Stichting bij diverse fondsen gelden opgehaald en de succesvolle “Muziekavond voor Boerderij van Nambikay” heeft een mooie opbrengst van ruim € 5000 opgeleverd.
Met dit geld hebben we onder meer de hele bovenzaal kunnen opknappen en inrichten met tafels en stoelen. Hiermee is deze geschikt geworden om te gebruiken voor diverse trainingen en bijeenkomsten. Zowel de Grace Church als de overheid hebben hier al gebruik van gemaakt. Verder zijn er een paar machines gekocht die het werken op de boerderij verlichten.
Op https://nambikay.org/ treft u een kort filmpje aan over Boerderij van Nambikay, de gewassen, de geiten en de mooie omgeving.

Eind april gaat Uthayan drie weken naar Sri Lanka om naast familiebezoek ook diverse nieuwe activiteien op Boerderij van Nambikay in gang te zetten. Van een afstand is dat lastiger dan wanneer je er zelf bij bent. We wensen Uthayan een gezegende reis.

Personeel op de Boerderij
We zijn dankbaar met de huidige stabiliteit in het team. Lange tijd hebben we gebeden voor en gezocht naar een echtpaar om op de boerderij te werken en te wonen. Het is fijn dat er nu een jong gezin op de boerderij woont! Kajee is bekend met biologische landbouw. Praba blijft als vrijwilliger vanuit de Grace Church betrokken bij de verbouw van biologische groenten en fruit. Samen proberen ze de biologische teelt te verbeteren door nieuwe manieren van bemesten en van rijstteelt, en door andere gewassen uit te proberen. Hiermee hopen ze het land zorgvuldig en effectief te gebruiken.

Uthayan’s broer Selva is nu parttime coördinator op de boerderij, naast zijn werk als dominee. In hart en nieren is hij zowel dominee als boer. Hij vindt het fijn dit te kunnen combineren en zo Gods evangelie te delen. Selva deelt hierbij niet alleen Gods woord uit maar ondersteunt ook kleinschalige projecten zoals studiesteun voor twee  jongeren, medische zorg voor wie dit niet kan betalen en de aanschaf van visnetten voor een visser. Dit is mogelijk door de opbrengsten van de boerderij.
Naast de financiële ondersteuning houdt Selva ook contact met deze personen. Daarnaast organiseert hij wekelijkse bijbeloverdenkingen met het team en cursussen geloofsopbouw in de bovenzaal van Boerderij van Nambikay.  

Uthayan’s neef Shanthan is voor een leerwerktraject op de boerderij. Hij is  een erg goede gastheer horen we van bezoekers van het guesthouse. Hij promoot het guesthouse, doet ervaring op bij andere guesthouses en bouwt hiermee een netwerk op. Ook helpt hij mee met allerlei werkzaamheden op de boerderij.

Siva is al bijna tien jaar een fijne medewerker op de boerderij en richt zich vooral op de zorg voor de geiten.

Met dit mooie team hebben we een mix van expertise, doorzettingsvermogen, talenkennis, oud en jong.

Afscheid Detje de Vries na 10 jaar
Het bestuur neemt afscheid van Detje de Vries als bestuurslid van de Stichting. Detje was er vanaf het eerste uur bij en ze heeft dus aan de wieg gestaan van de Stichting. We zijn enorm blij en dankbaar met wat zij allemaal in de verschillende functies heeft gedaan voor Boerderij van Nambikay.
We zullen haar op een mooie manier hiervoor bedanken en wensen haar Gods zegen toe.

Ons nieuwe bestuurslid Tjalline Mars stelt zich voor.
Mijn naam is Tjalline Mars,  ik ben getrouwd met Silvester en samen hebben wij drie kinderen (16, 18 en 19 jaar). Vier ochtenden in de week ben ik werkzaam als ICT-er bij Inxpact in Zwolle. Jakolien en Uthayan ken ik al sinds onze kinderen samen op de kleuterschool zaten. Het ontstaan van Boerderij van Nambikay heb ik dan ook vanaf het begin meegemaakt. Ik vind het leuk om nu als secretaris van de stichting hier mijn steentje aan bij te dragen.

Ondersteuning van Boerderij van Nambikay
Wij ontvangen heel veel steun in de vorm van gebed en giften, hartelijk dank daarvoor.
Wilt u dat blijven doen?

Dit kan door een gift­ over te maken op: NL19TRIO 0197 6091 63 t.n.v. Stichting Boerderij van Nambikay. Dit kan eenmalig of periodiek per maand/kwartaal/jaar. Iedere bijdrage helpt om stap voor stap “de Droom van Boerderij van Nambikay” te verwezenlijken. Meer informatie kunt u vinden op: https://nambikay.org/hoe-kan-ik-helpen/

Namens het bestuur, Tonie Welmers