ANBI-informatie

naam van de instelling Stichting Boerderij van Nambikay
RSIN/fiscaal nummer
KvK nummer
852665957
57630763
contactgegevens Tolhekstraat 32, 8043 VT Zwolle
doelstelling zie beleidsplan
beleidsplan PDF bestand (link)
bestuurssamenstelling A. Welmers – voorzitter
D.A. de Vries-Pal – secretaris
R.J. Visscher – penningmeester
beloningsbeleid geen beloningen voor de bestuurders
geen medewerkers in loondienst
verslag van de uitgeoefende activiteiten zie website, facebookpagina
en jaarverslag
financiële verantwoording financieel jaarverslag