Met deze blog geven we nu een keer een update vanuit Nederland.

Uthayan en Jakolien Meas hebben vanaf het begin van de Stichting Boerderij van Nambikay er voor gekozen niet zelf bestuurslid te zijn, maar een bestuur te hebben dat kritisch meedenkt, support geeft, financiële ondersteuning zoekt en faciliteert, dat adviseert, dat spiegelt en af en toe op de rem trapt of juist gas geeft. We zijn dankbaar dat dit zó goed gaat!

Sinds september is er een bestuurswissel geweest bij de Stichting Boerderij van Nambikay. We hebben eerder dit jaar afscheid genomen van onze voorzitter Gerben Palland, en in september van onze secretaris Yvonne Francke. Ook vanaf deze plek enorm bedankt voor jullie inzet, tijd, energie en meeleven! Jullie deden meer dan wat bij jullie functies hoorde, voor Boerderij van Nambikay, zoals waardevolle adviezen geven en sponsoractiviteiten organiseren, om maar een paar activiteiten te noemen. Yvonne is bestuurslid geweest vanaf de oprichting, we hebben met elkaar ruim zeven jaar wel en wee meegemaakt! Superfijn dat jullie betrokken blijven!

We zijn dankbaar met enthousiaste nieuwe bestuursleden: Tonie Welmers als voorzitter en Rob Visscher als penningmeester. Detje de Vries is nu secretaris van het bestuur. Hieronder stellen Tonie en Rob zich voor:

Mijn naam is Tonie Welmers (53 jaar) getrouwd met Loes en samen hebben we 3 kinderen gekregen waarvan er twee niet meer thuis wonen. Sinds 2010 wonen we met heel veel plezier in Stadshagen (Zwolle). In de afgelopen ca 20-25 jaar ben ik naast mijn werkzaamheden voor een aantal banken (waarvan de laatste jaren voor Rabobank) altijd betrokken geweest bij maatschappelijke organisaties. Ik vind het mooi om een bijdrage te mogen leveren aan een leefbare omgeving; een vereniging, de wijk, de stad, de kerk of anders. In mijn ogen doe je dat met en voor elkaar en ieder met zijn of haar eigen mogelijkheden. Vanuit de kerkelijke gemeente de Fontein leerde ik de Stichting Boerderij van Nambikay kennen: een mooie “droom” van Uthayan en Jakolien die in 2013 formeel is begonnen. Regelmatig volgde ik de nieuwsberichten van afstand. Maar mijn aandacht werd getrokken toen ik een aantal keren een oproep voor een bestuursfunctie voorbij zag komen. Toen ik mij verder ging verdiepen in de Stichting en het werk wat er in Sri Lanka werd gedaan, realiseerde ik me dat ik me in 2010 druk maakte over een verhuizing naar Stadshagen maar dat er op dat moment net een burgeroorlog in Sri Lanka tot stilstand was gekomen. Dit land, waar Uthayan geboren en Jakolien gewoond en gewerkt heeft, een prachtige droom willen laten uitkomen. Door middel van het starten van een boerderij, eerst met koeien maar nu met geiten, groente, fruit en een Guesthouse voor de verhuur. Ze hebben eigenlijk maar één doel: de leefomgeving in het “verscheurde land Sri Lanka” een beetje beter te maken door de gekwetste mensen daar een kans te geven op werk, maar de mensen ook weer met elkaar te verbinden. Hierbij is het licht dat door Jezus schijnt, vanuit de Bijbel, een vast en liefdevol gegeven. Graag zet ik mij, als voorzitter, met de vele vrijwilligers in om een volgende stap in deze droom mogelijk te maken.

Mijn naam is Rob Visscher. Ik ben 55 jaar, ben getrouwd met Lia en we hebben 3 zonen en 2 dochters. Onze jongste dochter Sari woont nog thuis. Ik ben al vanaf 1991 werkzaam op het gebied van automatisering en actuariaat. Daarbij lag soms de nadruk op automatisering, soms op het actuariaat. In ieder geval heeft mijn werk altijd veel met cijfers te maken. Maar ook naast het werk ben ik vaak met cijfers bezig. Vrijwilligerswerk had meestal met penningmeesterschap te maken. Soms op kerkelijk vlak, maar ook van bijvoorbeeld een blad voor doven en slechthorenden of van Bijenteeltvereniging Zwolle. Lia kent Jakolien al zo’n 35 jaar. Toen Uthayan en Jakolien in Stadshagen kwamen wonen, leerde ik hen ook kennen. Zo weten we ook al een hele tijd van hun dromen en werkzaamheden m.b.t. Boerderij van Nambikay. Uthayan kreeg me zelfs zo ver dat ik een paar jaar geleden de halve marathon van Zwolle heb gelopen, als Warmloper. De Warmlopers koppelen de marathon aan een sponsoractie voor goede doelen, en dat jaar was het doel oa de boerderij van Nambikay. Die sponsoractie was een eenmalige actie voor de stichting. Nu wil ik graag een structurelere bijdrage leveren, vandaar dat ik me aangemeld heb als penningmeester. Ik hoop op die manier een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de Boerderij van Nambikay, samen met de andere bestuursleden, de vrijwilligers en de donateurs.