este Boerderij van Nambikay​ lezers, meelevenden en supporters,

In de nacht van 27 november is meneer Velu in zijn slaap overleden. Sinds april 2013 woonde hij op de Farm of Nambikay in Sri Lanka en deed karweitjes en bewaakte de boerderij. Hij was al behoorlijk op leeftijd toen hij op de boerderij kwam wonen, wilde dit heel graag. Begin 2014 had meneer Velu zijn been gebroken. Na zijn herstel wilde hij graag weer op de boerderij wonen, ondanks zijn hoge leeftijd. Hoewel fysiek de jaren gingen tellen, bleef hij hand- en spandiensten doen op de boerderij. Op woensdag eind van de middag voelde hij zich niet lekker. De andere medewerkers wilden hem naar het ziekenhuis brengen, maar dit wilde hij niet en zei dat het alweer beter ging. De nacht erop is meneer Velu overleden. Hij heeft zijn leven lang hard gewerkt en genoot de laatste jaren van het leven op de boerderij. Hij had geen familie, was hindu en was een liefdevolle persoon voor al zijn dorpsgenoten. Op 27 november hebben de dorpsgenoten en medewerkers van Farm of Nambikay afscheid genomen van meneer Velu en is hij door hen begraven. De medewerkers op de boerderij en wij zullen hem missen.

 

Obituary Mr. Velu

Dear Farm of Nambikay readers and supporters,
On the night of 27 November, Mr. Velu deceased in his sleep. Since April 2013, he lived on the farm of Nambikay in Sri Lanka and did some minor works and guarded the farm. He was already getting on in years when he came to live on the farm, he wanted this very much. Early 2014, Mr. Velu had his leg broken. After his recovery he wanted to return to live on the farm, despite his advanced age. Although physically getting older, he continued to do minor works on the farm. On Wednesday late afternoon he didn’t feel well. The other staff wanted to take him to the hospital, but he didn’t want and said he felt better again. The next night, Mr. Velu deceased. He has worked hard all his life and enjoyed the last years of life on the farm. He had no family, was Hindu and was a loving person for all his fellow villagers. On 27 November, the villagers and staff of Farm or Nambikay have made their farewell  to Mr. Velu and he was buried by them. The staff at the farm and we will miss him.