Project

Farm of Nambikay wil zich als bedrijf consolideren in boerderij management nu de keuze is gemaakt voor het fokken van geiten, in combinatie met andere activiteiten die winstgevend zijn, als ook activiteiten waarvan we verwachten dat deze een positieve invloed hebben op de sociale en/of economische situatie in dit gebied. Daar hoort ruimte bij voor nieuwe initiatieven en het verder ontwikkelen van het fonds voor kleinschalige projecten. In het kort:

Verder uitbouwen Farm of Nambikay en continueren fonds voor kleinschalige projecten

Farm of Nambikay wil graag in 2018-2020 de capaciteit (kennis, vaardigheden, attitude) van de coördinator en de werkers vergroten op het gebied van farm management en de specifieke activiteiten als geiten fokken, visteelt en andere inkomstenbronnen. Ook willen we voor boeren in de omgeving een boerderij zijn waar men bij elkaar kan komen om kennis en ervaringen te delen en trainingen te volgen. Daarvoor willen we verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in Sri Lanka en in Nederland voor specifieke expertise om vervolgens assessments op de boerderij uit te voeren, adviezen en trainingen te geven.

Ook willen we onderzoeken of er interesse in Nederland is om specifiek een project te ondersteunen, bijvoorbeeld voor werk-leertrajecten voor mannen en vrouwen in de omgeving die nu niet voldoende inkomsten hebben. We zien kansen om meer mensen met een beperking een werk en/of werk-leer traject te bieden. Omdat de inzet van deze medewerkers op een andere manier optimaal is dan arbeidsinzet en -productiviteit, willen we dit onderdeel ook projectmatig inzetten, en onderzoeken of een specifieke groepje supporters in Nederland dit onderdeel wil sponsoren. We willen graag op de boerderij iemand aanstellen met specifieke affiniteit met mensen met een beperking om hen goed te kunnen begeleiden.

Eén persoon heeft een lening ontvangen voor een kleinschalige kippenfokkerij. We willen onderzoeken hoe dit soort activiteiten meer lokale mensen kan bereiken.

In deze jaren willen we de samenwerking met de Grace Churches uitbreiden met betrekking tot het continueren van ondersteuning van  kleinschalige projecten en de extra ondersteuning door de plaatselijke kerken. De Grace Churches zijn actief in het proces om verder vorm te geven aan deze activiteiten en hoe ze goed op te volgen.

Ook willen we de kleinschalige projectactiviteiten uitbreiden. Naast ondersteuning van de kwetsbare personen/gezinnen, bijvoorbeeld een sportevenement voor jongeren, om zo te verbinden en (geloof) te delen  willen wij ook activiteiten organiseren voor kinderen na schooltijd, gericht op lifeskills en huiswerkbegeleiding.

We hebben belangstelling voor onderzoeken naar mogelijke banden tussen Farm of Nambikay en bijvoorbeeld agrarische en agro-tourism onderwijsinstellingen in Nederland.

We willen het boerderijhuis uitbreiden met meer gastenkamers. Deze willen we onder andere ook inzetten voor mensen (bijvoorbeeld dominees) die even willen uitblazen, maar geen geld hebben voor vakantie.

De gastenkamers op de boerderij zijn ook een goede verblijfsplek voor studenten en vrijwilligers. We willen de mogelijkheden onderzoeken voor research-studenten uit Sri Lanka en Nederland (of andere landen), en vrijwilligers uit bijvoorbeeld Nederland.

Daarnaast wil Farm of Nambikay mogelijkheden voor verdere verbreding en uitbreiding van de boerderijactiviteiten onderzoeken.