Missie

Missie Boerderij van Nambikay

‘Nambikay’ betekent in het Tamil hoop. Boerderij van Nambikay wil bijdragen aan een hoopvolle toekomst van mensen in het door oorlog getroffen Sri Lanka.

De missie van Boerderij van Nambikay is:

bijdragen aan het herstel en de heelheid van de door oorlog en/of armoede getroffen mensen en samenleving in Sri Lanka en het delen van Gods liefde.

Doelstellingen Boerderij van Nambikay

Deze missie wil Boerderij van Nambikay vormgeven door de volgende operationele doelen:

1. Bijdrage leveren aan het beheren vaneen professionele, duurzame, innovatieveen zelfvoorzienendekleinschalige boerderij.
2. Creëren van werk-en leerervaring op de boerderij.
3. Inclusie van mensen met een beperking op de boerderij.
4. 50% van de opbrengsten van de boerderij in een fonds onderbrengen.
5. Dit fonds gebruiken om kleinschalige projecten in de omgevingte initiëren en/of te ondersteunen.
6. Ontwikkelen vande samenwerking met de Grace Community kerken en hen versterkenom dit projectfonds te implementeren.
7. Onderzoeken welke nieuwe initiatieven op en door de boerderij kunnen starten.

Deze operationele doelen geven vorm aan de strategische doelen van Boerderij van Nambikay. De strategische doelen zijn:

• Bijdrage leveren aande sociale en economische ontwikkeling in de provincie Mannar
• Voorbeeld en inspiratie zijn voor de lokale bevolking (boeren en niet-boeren)
• Christelijke naastenliefde in praktijk brengen
• de Grace Community Churchesversterken in hun relevantie van kerk-zijn in de samenleving.

Boerderij van Nambikay heeft een christelijke identiteit en is gebaseerd op Bijbelse waarden als hoop, genade, liefde, geloof, rechtvaardigheid, mededogen en de uniciteit van elk mens.