Project

Farm of Nambikay wil zich als bedrijf consolideren in boerderij management in combinatie met andere activiteiten die winstgevend zijn, als ook activiteiten waarvan we verwachten dat deze een positieve invloed hebben op de sociale en/of economische situatie in dit gebied. Daar hoort ruimte bij voor nieuwe initiatieven en het verder ontwikkelen van het fonds voor kleinschalige projecten.

De Droom van Farm of Nambikay

  • In 2030 is de Farm of Nambikay, een duurzaam gedreven en zelfvoorzienende boerderij.
  • In 2030 is de Farm of Nambikay, een toerustingsplaats op het gebied van sociale cohesie en verbinding (nationaal en internationaal) met oog voor brede inclusiviteit.
  • In 2030 is de Farm of Nambikay, een betekenisvolle organisatie in de omgeving die via kleinschalige projecten “profit” toevoegd.
  • De basis van de Droom is: De liefde voor de naaste met Jezus als voorbeeld!

Verwezenlijken van de Droom van Farm of Nambikay 2021 – 2030

Om te komen tot het verwezenlijken van de Droom zullen we de diverse projecten die in de komende jaren worden gestart of worden voortgezet, naast de vier hoofddoelen van de Droom leggen om zo de juiste focus te houden en te krijgen. 

Farm of Nambikay wil graag in 2030 een duurzaam gedreven en zelfvoorzienende boerderij zijn.

Om dit te bereiken zullen we inzetten op de capaciteit (kennis, vaardigheden, attitude) van de medewerkers op het gebied van farm management en de specifieke activiteiten als geiten fokken, pluimvee, visteelt, watermanagement, duurzaam en biologisch telen van gewassen, groente en fruit alsmede andere inkomstenbronnen ontplooien. Een aantal voorbeelden van projecten die we graag zouden ondersteunen als Stichting Boerderij van Nambikay zijn: Trainingen voor personeel, bevorderen continuïteit management, inzetten van studenten voor research en farm management, aanschaf via lokale partijen van equipment, verbetering duurzame en biologische teelt maar ook verbetering van de outillage van de Farm of Nambikay in het algemeen.
We hebben belangstelling voor onderzoeken naar mogelijke banden tussen Farm of Nambikay en bijvoorbeeld agrarische en agro-toerisme onderwijsinstellingen in Nederland.
We willen het Guesthouse uitbreiden met meer gastenkamers. Deze willen we onder andere ook inzetten voor mensen die even willen uitblazen, maar geen geld hebben voor vakantie.
De gastenkamers op de boerderij zijn ook een goede verblijfsplek voor studenten en vrijwilligers die lokaal werkzaam zijn. We willen de mogelijkheden onderzoeken voor research-studenten uit Sri Lanka en Nederland (of andere landen) en vrijwilligers uit bijvoorbeeld Nederland. Hierdoor kunnen zij helpen de Farm of Nambikay verder te ontwikkelen. Tweede doelstelling is om het Guesthouse geschikt te maken voor toeristen waardoor er een nieuwe inkomstenbron bij komt. 

Farm of Nambikay wil graag in 2030 een toerustingsplaats op het gebied van sociale cohesie en verbinding (nationaal en internationaal) met oog voor brede inclusiviteit

Een belangrijke connectie om sociale cohesie en verbinding te brengen is de samenwerking met de lokale Grace Churches uitbreiden. We willen de contacten graag uitbreiden en mogelijkheden bieden voor toerusting en kleinschalige projecten van en door de plaatselijke kerken en ook van en voor de lokale bevolking.
Ook willen we voor boeren in de omgeving een boerderij zijn waar men bij elkaar kan komen om kennis en ervaringen te delen en trainingen te volgen. Daarvoor willen we verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in Sri Lanka en in Nederland voor specifieke expertise om vervolgens assessments op de boerderij uit te voeren, adviezen en trainingen te geven. Hierbij denken we met name aan duurzame landbouw en veeteelt, maar ook een goed klimaatbeheer valt hieronder. Maar ook de lokale bevolking in contact brengen met biologische moestuinen/fruitbomen waardoor iedereen toegang heeft tot gezonde voeding tegen een lage prijs.
We zien kansen om meer mensen met een beperking een werk en/of werk-leer traject te bieden. We willen graag op de boerderij expertise inschakelen met de specifieke affiniteit om met mensen met een beperking goed te kunnen begeleiden. 

Farm of Nambikay wil graag in 2030 een betekenisvolle organisatie in de omgeving die via kleinschalige projecten “profit” toevoegt.

Hierbij willen we in eerste instantie denken aan de extra toegevoegde waarde die we kunnen bieden aan de lokale bevolking. Hierbij valt te denken aan het opzetten van “support” op het gebied van educatie en medische-support. Dit willen we bij voorkeur laten organiseren door de lokale bevolking/kerken.
Graag willen we kleinschalige projectactiviteiten uitbreiden. Naast de ondersteuning van kwetsbare personen/gezinnen, door ze te helpen met een microkrediet, willen we bijvoorbeeld (sport)evenementen voor jongeren organiseren, om zo te verbinden, inclusiviteit te bevorderen en te accepteren. Daarnaast willen wij ook activiteiten organiseren voor kinderen na schooltijd, gericht op life skills en huiswerkbegeleiding. 

Farm of Nambikay heeft als basis: De liefde voor de naaste met Jezus als voorbeeld!

In het omzien naar elkaar en het helpen van de zwakkeren in een samenleving die verscheurd is (geweest) door een langdurige burgeroorlog ziet de Farm of Nambikay Jezus als lichtend voorbeeld van hoe je liefdevol omgaat met je naasten. 

“Bestuur Stichting boerderij van Nambikay”