ANBI-informatie

naam van de instelling Stichting Boerderij van Nambikay
RSIN/fiscaal nummer
KvK nummer
852665957
57630763
contactgegevens Tolhekstraat 32, 8043 VT Zwolle
doelstelling zie beleidsplan
beleidsplan PDF bestand (link)
bestuurssamenstelling G. Palland, Nieuwe Wetering 10, 8294 PC Mastenbroek, voorzitter
Y. Francke-Ploegman, Raaigras 41, 8043 KR Zwolle, secretaris
D.A. de Vries-Pal, Schaardijkstraat 31, 8043 GA Zwolle, penningmeester
beloningsbeleid geen beloningen voor de bestuurders
geen medewerkers in loondienst
verslag van de uitgeoefende activiteiten zie website, facebookpagina
en jaarverslag
financiële verantwoording financieel jaarverslag