De eerste koeien! – The first cows!

De eerste koeien en kalfjes zijn gekocht en staan in de stal! Eén koe wordt gemolken, twee koeien zijn drachtig. We zijn God dankbaar voor dit bijzondere moment, en jullie voor jullie steun en gebed. Willen jullie blijven bidden en overwegen om financieel mee te helpen voor de verdere ontwikkeling van het project?

Kijk op de homepage van onze website voor de foto’s: www.nambikay.org

 

The first cows and calves have been purchased and are in the cowshed! One cow is milked and two cows are pregnant. We are God grateful for this special moment, and you for your support and prayers. Will you continue to pray and consider support the project financially for further development?

Check the homepage of our website for the pictures: www.nambikay.org

 

Comments

No comments so far.

 • Leave a Reply
   
  Your gravatar
  Your Name
   
   
   

   
   

Join the mailing list

Check your email and confirm the subscription