Het afgelopen halfjaar is snel voorbij gegaan, zeker toen de Covid-19-regels in Nederland weer versoepelden (voor zolang dit goed blijft gaan). Er gebeurde veel in onze eigen omgeving. In ons land mochten we vrije gemeenteraadsverkiezingen houden, is er een enorm aanbod van werk en mochten we Bevrijdingsdag weer als vanouds vieren. Zomaar wat voorbeelden uit ons dagelijks leven die we gewoon zijn gaan vinden.
Maar in Oekraïne woedt een oorlog, is er veel verwoesting en zijn er veel vluchtelingen. Waar mogelijk helpen we hen natuurlijk. Maar ondertussen maken we ons zorgen over de gestegen energieprijzen en de duurdere boodschappen.
Nog weer wat verder weg, in Sri Lanka, is het leven ook moeilijk. Hoewel de Covid-19 ook daar wegebt,  is er inmiddels een enorm probleem bijgekomen in het land, namelijk een economische crisis. En niet zomaar een crisis, want het land is in feite failliet. De overheid heeft in de afgelopen jaren veel geld geleend en niet op de juiste manier geïnvesteerd in het land, de bevolking en de economie. Veel geleend geld is verdwenen en kan dus niet worden terugbetaald. Het gevolg hiervan is een enorme inflatie van meer dan 40%. Het toerisme, een belangrijke inkomstenbron, loopt fors terug. Prijzen voor voedsel zijn 2 tot 5 keer gestegen en er is bijvoorbeeld een groot tekort aan brandstof. De overheid kan niet voldoende elektriciteit inkopen, waardoor er elke dag tijdsblokken zijn zonder elektriciteit.
Dit alles geeft veel onrust in het land en met name in de grote steden.
De economische malaise wordt ook gevoeld op Farm of Nambikay. Kosten nemen enorm toe, terwijl de inkomsten achter blijven – mensen hebben duidelijk minder te besteden, en boeren hebben minder geld om bijvoorbeeld geiten te kopen.
Tegelijkertijd is het mooi om te zien dat in de afgelopen maanden de samenwerking met de lokale kerken is toegenomen. Farm of Nambikay wil blijvend hoop en Gods liefde delen. Kortom, de bevolking in Sri Lanka en ook Farm of Nambikay hebben het niet gemakkelijk en verdienen daarom onze steun!

U geeft die steun in de vorm van gebed, meeleven en giften, hartelijk dank daarvoor. Wilt u dat blijven doen?

Demonstraties in de steden   
Lange rij voor een paar liter brandstof

Als bestuur hebben we dit jaar het plan opgevat om de boerderij te ondersteunen met een aantal investeringen. De boerderij kan dan meer als verbindende factor aanwezig zijn onder de lokale bevolking en de kerken, maar met de investeringen kunnen ook extra mogelijkheden worden gecreëerd om verder te komen in het zelfvoorzienend zijn.

In het guesthouse hebben we een grote bovenzaal, die we graag geschikt willen maken om grotere groepen te ontvangen. Zo zijn er al groepen jongeren geweest om in de bovenzaal samen te komen, lokale boeren worden uitgenodigd om samen te ontdekken hoe je biologische landbouw kunt doorvoeren. Maar ook vanuit het ministerie is al gebruik gemaakt van de locatie om over landbouw te praten.
De faciliteiten zijn echter nog onvoldoende geschikt. De ruimte zelf moet goed opgeknapt worden, maar ook de inrichting is een behoorlijke investering. Daarnaast willen we het werk op de boerderij verlichten door een paar kleine machines aan te schaffen. Zodra het toerisme weer mogelijk is, zou het prettig zijn als de boerderij beschikt over een tweetal scooters die verhuurd kunnen worden.
We hebben bij verschillende stichtingen en fondsen bijdragen opgehaald om onze investeringsplannen te realiseren. Uiteraard zijn ook uw giften van harte welkom.

Boerderijhuis, guesthouse en zaalruimte
Workshop biologische rijstteelt met lokale boeren

Save the Date vrijdagavond 16 september 2022!

Alvast een vooraankondiging van een te organiseren “Muziekavond Stichting Boerderij van Nambikay” op vrijdagavond 16 september 2022 in De Fontein. Een samengestelde jeugdband van leden uit De Fontein zal dan diverse leuke nummers uit de bekende Top 2000 gaan spelen.
Ons doel is om jongeren en ouderen met elkaar in contact te brengen na een lange periode van “gedwongen afstand” door Covid-19. We willen het contact met elkaar als leden en niet-leden van de Fontein – en de dankbaarheid naar onze Heer vieren !!
Tijdens deze avond vragen we ook aandacht voor de moeizame situatie in Sri Lanka, als gevolg van de burgeroorlog die eindigde in 2009, maar ook door de gevolgen van Covid-19 en de slechte economie – en proberen we geld op te halen voor Stichting Boerderij van Nambikay.
We willen hiermee graag missionair zijn zowel in Zwolle als in Sri Lanka.

Kortom “Save the Date” 16 september 2022 ’s avonds vanaf 20.00 uur in De Fontein!

Vacature Bestuur

Vanaf 1 januari 2023 hebben wij in ons bestuur een vacature.
Detje de Vries zal aftreden en conform de statuten kan ze niet worden herkozen voor een nieuwe termijn. Detje is al vanaf de start van de stichting in 2012/2013 betrokken, eerst als penningmeester en nu als secretaris. Aan het eind van het jaar gaan we op gepaste wijze afscheid nemen van Detje maar nu zijn we eerst op zoek naar een nieuwe secretaris (m/v).
De werkzaamheden bestaan uit: voorbereiding agenda bestuursvergaderingen, notuleren van de bestuursvergaderingen, bijhouden actielijst, correspondentie vanuit het bestuur van de stichting verzorgen.

Heb jij / heeft u interesse? Dan horen wij dat graag via toniewelmers@gmail.com of telefoon 06-27611612. Als je interesse hebt in Sri Lanka of er mogelijk al eens geweest bent, is dat natuurlijk helemaal mooi !!

Namens het Bestuur,

Tonie Welmers, voorzitter