Lieve vrienden, familie, donateurs en sponsoren van Stichting Boerderij van Nambikay,

2021 ligt bijna achter ons en het was voor heel veel mensen geen gemakkelijk jaar.
Covid-19 bleef ons leven beïnvloeden, het ene moment meer dan het andere, maar we werden er nagenoeg dagelijks mee geconfronteerd of we nu wilden of niet.

Ook in Sri Lanka was dat het geval en via de ondersteuning middels donateurs, collecten en giften konden we daar als Farm of Nambikay via de kerkelijke contacten diverse gezinnen voorzien van (voedsel)hulp, om zo een lichtpuntje te mogen zijn in deze lastige tijd.

Niet alleen de pandemie maar ook economisch zijn er grote zorgen in Sri Lanka, momenteel zet de overheid vol in op Duurzame Landbouw echter dat staat bij veel Sri Lankanen nog in de “kinderschoenen”. Er is heel weinig lokale kennis aanwezig en dan is het gaaf om te zien dat we via Farm of Nambikay mensen op lokaal niveau kunnen helpen om die kennis te vergroten.

Een mooi voorbeeld van duurzaamheid zijn de zonnepanelen die Farm of Nambikay gebruikt sinds dit jaar met mooie revenuen waardoor er meer financiële mogelijkheden zijn om andere initiatieven te ontplooien.

In de personele bezetting zijn wat wijzigingen geweest maar daarvoor zijn passende oplossingen gevonden door de adviescommissie in Sri Lanka, zodat de boerderij op een goede manier kan door draaien.

In de geitenkudde werden jonge geitjes geboren en konden er op kleine schaal, met alle beperkingen, ook geiten verkocht worden. Ook de vruchten, de groente en de grassen konden op een duurzame manier worden verbouwd. Hiermee kon ook de lokale bevolking worden geholpen.

De kamers in het Guesthouse werden natuurlijk niet of nauwelijks gebruikt in de afgelopen periode, maar we konden in de grote bovenzaal wel een aantal keren groepen ontvangen. Enerzijds waren dit groepen jongeren uit de plaatselijke kerk(en) en anderzijds kon de ruimte gebruikt worden om lokale boeren uitleg te geven over duurzame landbouw of is het gebruikt door een organisatie om haar personeel uit te nodigen voor een teambuilding.

Voor 2022 staat dan ook fondsenwerving op het programma om de “bovenzaal” verder geschikt te maken voor verhuur aan grotere (lokale) groepen die geïnteresseerd zijn in duurzame landbouw, maar ook als plek kan dienen om de plaatselijke bevolking elkaar te laten ontmoeten met allerlei thema’s. Hiervoor is natuurlijk meubilair nodig maar ook presentatiemateriaal.
Daarnaast zetten we in op vervoermiddelen (twee scooters en een busje) die we kunnen inzetten om toeristen te kunnen faciliteren tijdens hun verblijf.
Wilt u ons helpen: https://nambikay.org/hoe-kan-ik-helpen/

Als bestuur van Stichting Boerderij van Nambikay willen we jullie graag enorm bedanken voor jullie financiële ondersteuning maar bovenal ook voor jullie gebed, want zonder de hulp van onze Hemelse Vader zou al ons werk vergeefs zijn!

Alvast een Gezegend 2022 gewenst!

Tonie Welmers, voorzitter
Namens het Bestuur Stichting Boerderij van Nambikay