De afgelopen maanden waren voor Sri Lanka moeilijke maanden.
Dit waren de eerste maanden waarin veel mensen corona kregen, met veel ziekenhuisopnames en overleden mensen ten gevolge daarvan. Er was ook weer een lange en strikte lockdown, waardoor veel kinderen niet naar school konden en volwassenen zonder werk en inkomsten kwamen.

Mooi dat Boerderij van Nambikay op kleine schaal kon bijdragen aan verlichting in deze voor de bevolking nóg moeilijker tijden!
De lokale kerken konden met ons projectfonds onder andere voedselpakketten uitdelen aan kappers en hun gezinnen. Kappers hebben in de Sri Lankaanse maatschappij maar weinig omzet, vooral nu er na de eerdere periodes er de afgelopen maanden weer een lange lockdown was.
Ook weduwen met hun gezinnen, en gezinnen met ziekte en zonder inkomsten werden ondersteund.
Lokale kerken hebben deze voedselpakketten rondgebracht en ontvingen daarbij veel dankbare gezichten, omdat mensen uit een lokale kerk zomaar naar hen omzien, ook al zijn ze zelf geen christenen.

De boerderij zelf heeft minder hinder van de lockdown gehad.
Het gewone dagelijkse werk ging door, er werden geitjes geboren, groenten verbouwd en fruit geoogst. Tijdens de lockdown konden deze echter wel minder goed verkocht worden, omdat het moeilijk was om de oogst naar de stad te brengen.
Een landbouwdeskundige van de overheid heeft een dagcursus ‘fruitbomen snoeien’ op de boerderij gegeven. Dit was leerzaam en het geleerde wordt nu in de praktijk gebruikt. De landbouwdeskundige zal nog een aantal keren langskomen, om feedback te geven en aanvullende training.
Daarna kunnen BvN-werkers weer anderen die belangstelling hebben, helpen en trainen.
Een vaste werker heeft voor een andere baan gekozen, in een kledingfabriek. Het zal best wennen zijn voor hem, nu hij in een heel andere omgeving werkt.
Op dit moment gaat het prima op de boerderij met één vaste werker en onze weekendwerker die nu tijdelijk ook door de week werkt.

We zijn erg dankbaar voor de adviescommissie in Sri Lanka die de boerderij van dichtbij aanstuurt, regelmatig gesprekken heeft met de werkers, en ons adviseert.
Daarnaast coördineert ze de corona noodhulp.
Twee van hen zijn gestart met biologische moestuinen bij hun huis, zodat bezoekers hierdoor inspiratie kunnen krijgen om zelf te starten met een moestuin. Eén van hen gaat de voorbeeldmoestuin op de boerderij weer nieuw leven inblazen. Ook bij een lokale kerk is gestart met een biologische moestuin.

Dit blog willen we afsluiten met de eerste goede opbrengst van de zonnepanelen! We hebben lang op de aansluiting gewacht en vervolgens door eerdere lockdowns lang moeten wachten op iemand van de nationale nutsvoorziening om de meter af te lezen. In Sri Lanka gaat dit niet digitaal, maar komt er in principe elke maand iemand langs die de meter afleest, optelt/aftrekt en vermenigvuldigt, en dan de inkomsten berekent. Vervolgens wordt dit op de boerderij rekening gestort. Door de coronaperiode zit er nog niet echt regelmaat in dit aflezen. Wat nu de maandelijkse opbrengst is, is nog niet helder, maar de zon schijnt volop en geeft groene energie en inkomsten.

Dank- en gebedspunten:

  • We vragen jullie dankgebed voor alles waarin wij worden voorzien door onze hemelse Vader, om het werk voor en op de boerderij te kunnen laten doorgaan
  • we vragen om te bidden voor alle mensen die te maken hebben met Boerderij van Nambikay.
  • voor de bevolking die extra ondersteuning nodig heeft, en de moeilijke coronatijd moeten doorkomen.
  • en graag gebed voor een gemotiveerde nieuwe werker.