Eind maart heeft Farm of Nambikay extra zonnepanelen kunnen aanschaffen – onder andere met de opbrengst van het benefietconcert van Grace & Glory, dat begin 2020 plaatsvond! Inmiddels ligt het dak van de boerderij vol met zonnepanelen! Dit keer ging de aansluiting een stuk sneller …

Waar bij de eerste set zonnepanelen pas na een jaar alles door het elektriciteitsnet geregeld was, konden de zonnepanelen deze keer gelijk aangesloten worden. Met zonne-energie dragen we bij aan klimaatverbetering. Tegelijk wordt er meer zonne-energie opgewekt dan dat we nodig hebben, en kunnen we hierdoor ook extra inkomsten verwerven.

De afgelopen maand is duidelijk geworden dat een aantal teamleden van de boerderij gaat stoppen met hun werkzaamheden op Farm of Nambikay.
De coördinator Kanna gaat fulltime werken voor zijn kerk, en ook stopt een pastor met zijn parttime werk op de boerderij om zich weer volledig te kunnen inzetten voor zijn gemeente. Ze blijven beiden betrokken bij de boerderij doordat we samenwerken met deze lokale kerken.
Doordat er nog een ander teamlid vertrekt, blijft er op dit moment een klein team over.
De komende maanden wil Uthayan bekijken hoe de boerderij minder arbeidsintensief kan boeren, om zo kosten te besparen en meer geld over te houden voor de kleinschalige projecten in de omgeving van de boerderij. Uthayan zal samen met het team overleggen hoe en met wie de kernactiviteiten op de boerderij goede doorgang kunnen hebben.
Het is fijn om in deze periode betrokkenheid te ervaren van de adviescommissie in Sri Lanka!

Op dit moment is de covid-19 situatie gelukkig stabiel in het gebied van de boerderij, maar in andere delen in Sri Lanka zijn er veel infecties. Er gelden nog beperkende regels voor buitenlandse toeristen, waardoor er weinig gebruik kan worden gemaakt van het guesthouse.
Toch verblijven er af en toe lokale kerkgroepen, waarvoor Farm of Nambikay kan dienen als toerustingsplek.
Zo komt er half april een jongerengroep voor een paar dagen op de boerderij voor hun ‘kamp’.
We willen meer van zulke mogelijkheden bieden op de boerderij: activiteiten gericht op geloofsopbouw en besef van goed omgaan met klimaat en milieu.

Dank- en gebedspunten:

  • We danken voor de toestemming voor de zonnepanelen!
  • Willen jullie meebidden voor een stabiel team?
  • En voor mogelijkheden voor toerusting van kerkgroepen op de boerderij?