Ook in Sri Lanka zijn veel gezinnen getroffen door de economische gevolgen van de corona-lockdown. In de omgeving van de boerderij zijn de gevolgen minder ernstig dan in stedelijke gebieden. Sinds vorige week is de lockdown in Sri Lanka overdag voorbij en langzaam herstart de dagelijkse routine!

De afgelopen weken mochten de medewerkers die in de stad wonen niet naar de boerderij reizen. Het was best lastig op de boerderij, zonder coördinator Kanna en zonder de biologische tuinder Prathaban! De medewerkers die dicht bij de boerderij wonen konden gelukkig wel komen, en hebben zo goed mogelijk het belangrijkste werk volgehouden: de geiten verzorgen en de bomen en planten bewateren.

We zijn blij dat de lockdown voorbij is, maar de komende maanden is de situatie onzeker en zal veel afhangen van hoe ernstig het coronavirus zal rondgaan in Sri Lanka. Tot nu toe is het aantal mensen met coronavirus beperkt, en het kwam niet voor in de omgeving van de boerderij.

Voor Prathaban is het moeilijk dat hij niet zijn werk kon uitvoeren zoals hij wil, en hij heeft besloten om te stoppen als werknemer. Hij blijft betrokken bij Farm of Nambikay als adviseur. Vasanthan, de voorganger van de lokale gereformeerde kerk en parttime medewerker van Farm of Nambikay, neemt de activiteiten van biologisch tuinieren van hem over. Daar zijn we blij mee!

Farm of Nambikay werkt samen met de lokale organisatie OpeNe om het houden van een biologische moestuin te introduceren in dorpen, via hun vrouwengroepen. In de afgelopen periode zijn er 10 vrouwen uit omliggende dorpen gestart met een biologische moestuin bij hun eigen huisje. Juist nu men verlies van inkomsten heeft door de coronacrisis, is dit een prachtige manier om bij te dragen aan gezonde groenten voor deze gezinnen in vaak kwetsbare situaties!
Deze vrouwen zijn met hun moestuinen een voorbeeld in hun dorp.

Het echtpaar dat op de boerderij woonde is verhuisd. Suresh blijft wel werken op de boerderij. Het is beter zo, er waren te vaak problemen die ingingen tegen onze huisregels. Deze week is een ander (jong) echtpaar gekomen om op de boerderij te wonen en mee te werken. De eerste maand is een proefmaand, zodat zij samen met het team kunnen kijken hoe het gaat.

Met de geiten gaat het goed! Er zijn in de afgelopen weken 24 kleine geitjes geboren. Om de kudde gezond te houden en verder uit te breiden is een nieuwe bok gekocht en wordt de oude bok verkocht. Er zijn nu bijna 100 geiten op de boerderij!

Helaas heeft de lockdown een negatief effect op de inkomsten van de boerderij gehad: er konden weinig geiten worden verkocht, de groenten en het fruit brachten veel minder op en er konden geen gasten naar het guesthouse komen. We hopen dat dit de komende maanden weer goed opstart!
Al verwachten we geen eco-toeristen dit jaar in verband met de internationale reisbeperkingen.

Willen jullie mee danken en bidden?

  • Danken voor het werk dat door kon gaan ondanks de moeilijke tijd door de lockdown.
  • Danken voor de inzet van Prathaban de afgelopen jaren.
  • Danken dat het biologisch tuinieren door kan gaan, en dat er een nieuw echtpaar op de boerderij is gekomen.
  • Bidden voor coördinator Kanna en zijn vrouw, die hun 1e kindje zeer binnenkort verwachten.
  • Bidden voor Selva (broer van Uthayan, voorganger en als adviseur intensief betrokken bij de boerderij), die door een dronken man is aangereden, daardoor een been gebroken heeft en nu herstelt van een operatie.
  • Bidden voor Sri Lanka, voor goed leiderschap in dit economisch en politiek instabiele land.

Er is ook een nieuwe engelstalige nieuwsletter verschenen. Klik hier om hem te lezen.