Begin dit jaar is er gestart met de moestuinactiviteiten. Het lokale landbouwdepartement is enthousiast – er is een goede samenwerking met hen en er wordt training gegeven. Terwijl in Sri Lanka overal pesticiden en kunstmest gebruikt worden in de landbouw, ook in moestuinen, wil Boerderij van Nambikay laten zien dat je zonder bestrijdingsmiddelen en met natuurlijke mest ook een moestuin kunt hebben, die gezonde groente geeft voor het gezin en wat kleinschalige verkoop. We stimuleren mensen hierin en maken hen hier bewust van.

Klik hier voor het gehele blog.