Our Mission.

Farm of Nambikay.

Nambikay is Tamil for hope. Through Farm of Nambikay we wish to contribute to a hopeful future of people in the previously war-affected area of northern and eastern Sri Lanka.

Read more »

Photo Album

More then words alone.

.

Support us.

Hope feeds!

You can help us by your prayers. In particular for the people of Sri Lanka. We expect our help from God. We are obviously very happy if you would like to help us financially.

Read more »

 
Blog

Leaving soon

In a few days we as a family will be leaving for Sri Lanka for a year. In this blog we will tell you what the current situaton is on the Farm of Nambikay.

blog2-1A few months ago we had a pleasant surprise: the farm was finally connected to the power grid. Six months before that, we had applied and paid to get connected and after that we had to wait. Now we have electricity 24/7. This makes working on the farm a great deal easier and it contributes to safety and recognizability of the farm in the landscape.

blog2-2

The activities on the farm have been greatly extended. Besides dairy cows we also keep goats and we raise fish: tilapia. In the last days of July we were able to ‘harvest’ fish again. The fish are salted and dried here, and then sold as ‘dry fish’.

Besides that we extend our agricultural activities. We grow chili, butternut squash and sorghum. Sorghum looks like corn, but we can get more than one harvest from one plant. Out of this crop cattle-fodder is made. By creating so much diversity on our farm, we spread the risk.

blog2-4 blog2-3

It is the cause of the farm of Nambikay to give hope. Nambikay in Tamil means ‘hope’. The farms profit is used for small scale local projects. The local church introduces us to people and organisations that can use our help. In another blog we hope to tell you more about these projects.

We appreciate your interest for our work. Will you also pray with us?

Give thanks:

• The opportunity we have as a family to take this step and the prosperous way everything went so far;
• The fish harvest;
• Electicity on the farm.

Pray:

• A safe flight to Sri Lanka;
• A succesful start as a family in our new place;
• For the workers on the farm;
• For a blessing on our activities.

 

Aanstaande vertrek

Over een paar dagen is het zover, dan vertrekken we met ons gezin voor een jaar naar Sri Lanka. In dit bericht vertellen we jullie over de stand van zaken op de Boerderij van Nambikay.

blog2-1Een paar maanden geleden kregen we een fijne verrassing: de boerderij werd eindelijk aangesloten op het elektriciteitsnet. Een half jaar eerder hadden we dat aangevraagd en betaald en daarna moesten we wachten tot we aangesloten zouden worden. We hebben nu 24 uur per dag, zeven dagen per week elektriciteit. Dit maakt het werk voor de medewerkers op de boerderij een stuk gemakkelijker en het draagt bij aan de veiligheid en de herkenbaarheid van de boerderij in het landschap.

blog2-2

De activiteiten op de boerderij zijn flink uitgebreid. Naast melkkoeien houden we ook geiten en we kweken ook vis: tilapia. Eind juli hebben we weer vis kunnen ‘oogsten’. Ze worden hier gezouten en gedroogd, en daarna verkocht als dry fish.

Verder breiden we ook onze landbouwactiviteiten uit. We verbouwen chilipeper, flespompoen en sorghum. Dat laatste lijkt wat op maïs, maar er kan vaker geoogst worden van één plant. Sorghum is een gewas waar veevoer van gemaakt wordt. Door zoveel diversiteit te creëren op onze boerderij, spreiden we het risico.

 

blog2-4 blog2-3

Het doel van Boerderij van Nambikay is hoop geven. Nambikay betekent ‘hoop’ in het Tamil. De winst die de boerderij maakt gaat naar kleinschalige plaatselijke projecten. Via de plaatselijke kerk komen we in contact met mensen en instellingen die hulp kunnen gebruiken. In een volgend blog hopen we u hier meer over te vertellen.

Wat fijn dat u meeleest! Bidt u ook mee?

Om voor te danken:

• De kans die we als gezin hebben om deze stap te zetten en dat tot nu alle procedures goed verlopen;
• De visoogst;
• Elektriciteit op de boerderij.

Om voor te bidden:

• Een goede vlucht naar Sri Lanka;
• Een goede start als gezin op onze nieuwe plek;
• Voor het team op de boerderij
• Voor zegen op de activiteiten

 

Join the mailing list

Check your email and confirm the subscription